Mediacje pracownicze

Img

Mediacje pracownicze - prowadzone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą i dotyczą m.in.:

  • sporów o przywrócenie do pracy,
  • odszkodowań,
  • mobbingu,
  • kontraktów menadżerskich,
  • równego traktowania w zatrudnieniu,
  • innych spraw wnoszonych do Wydziałów Pracy.