Mediacje karne

Mediacje karne - prowadzone pomiędzy stronami postępowania karnego tj. oskarżonym a pokrzywdzonym i dotyczą m.in.:

  • spraw z oskarżenia publicznego,
  • spraw z oskarżenia prywatnego,
  • spraw dotyczących bezwzględnej kary pozbawieniawolności.