Mediacje gospodarcze

Img

Mediacje gospodarcze - prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, dotyczą rozwiązywania konfliktów związanych m.in.:

  • sporów o zapłatę,
  • wykonywania zobowiązań umownych,
  • podziału spółek,
  • nieuczciwej konkurencji,
  • praw autorskich,
  • innych kwestii w zakresie sporów gospodarczych.