Mediatorzy

Prezes

 • Img

  Paulina A. Garbacik Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek prawo. Pracę magisterską napisała na temat ugody mediacyjnej - „Charakter i skutki prawne ugody mediacyjnej”. Traktuje zawód mediatora jako ogromną pasję i pracę. Uczestniczka licznych szkoleń o tematyce mediacji, na swoim koncie ma wystąpienie podczas międzynarodowego polsko-tureckiego sympozjum na Wydziale Prawa I Adminsitracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z referatem pt. „ODR- will technological advance replace the tradition?”. Mocno zaangażowana w popularyzację mediacji, otwarta na współpracę i pojawiające się nowe projekty. Traktująca zasady mediacji jako podstawowy system wartości w życiu zawodowym. Propagowanie polubownego załatwiania sporów w drodze mediacji to jej życiowa misja, która stanowi główną ścieżkę jej kariery w zawodzie. Jej życiowe motto to "Ludzie znają dziś cenę wszystkiego, nie znając wartości niczego".

Stali Mediatorzy

 • Img

  Elżbieta Małecka Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: prawo oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: filologia polska. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Administracyjno–prawne aspekty funkcjonowania artystycznych jednostek edukacyjnych” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Stanisława Wrzoska. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół administracji publicznej i gospodarczej. Prowadzi badania odnośnie sektora telekomunikacyjnego. Jest praktykiem, od kilku lat pracuje jako konsultant prawny w jednostkach administracji publicznej. Chętnie angażuje się w pracę społeczną. Prywatnie interesuje się muzyką okresu XX-lecia międzywojennego, kulturą i literaturą XIX wieku oraz jest miłośnikiem samochodów marki ZASTAVA.

 • Img

  Tomasz Miśko Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek prawo. Wieloletni pracownik naukowy Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo handlowe i gospodarcze stanowią dziedzinę jego specjalizacji. Jest wpisany na listę arbitrów Podkaprackiego Stałego Sądu Polubownego Arbitrażowego. Cechuje się stoickim spokojem i racjonalnym podejściem do wykonywanych zadań. Nastawiony na rezultat, uparcie dąży do osiągnięcia zamierzonego celu. Wiedza i pratyka stanowią jego podstawowe atuty. Esteta i perfekcjonista w życiu zawodowym. Wrażliwy na ludzką krzywdę, potrafi zrozumieć problemy innych ludzi. Patrzy na świat z uśmiechem. Potrafi znaleźć rozwiązanie każdego problemu.

 • Img

  Łukasz Mroczyński-Szmaj Asystent w Zakładzie Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Słuchacz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki polubownego rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu i mediacji w sporach konsumenckich. Miłośnik historii, literatury oraz kultury antycznej.

 • Img

  Roman Uliasz Doktor nauk prawnych, radca prawny i tłumacz przysięgły języka angielskiego. Specjalizuje się w prawie handlowym, zwłaszcza w prawie spółek handlowych, a także w prawie arbitrażowym. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2007 r. w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zastaw na akcjach i udziałach w spółkach kapitałowych” napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Józefa Frąckowiaka. Dr Uliasz jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz arbitrażowego. Czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących tej problematyki. Dr Uliasz jest także członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa handlowego i prawa spółek (European Centre for Comparative Commercial and Company Law, www.c-law.org). Od 2006 r. dr Uliasz jest również praktykującym radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. W 2015 r. został wpisany na prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości listę tłumaczy przysięgłych pod nr TP/50/15 jako tłumacz przysięgły języka angielskiego.

 • Img

  Ewa Wiśniowska Praktykujący prawnik – specjalista w zakresie umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów franczyzowych. Absolwentka magisterskich studiów prawniczych oraz licencjackich na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się także w tematyce ochrony środowiska. Osoba staranna, rzetelna, działająca zawsze z dużą determinacją. Aktywnie włącza się w organizację różnorakich przedsięwzięć natury naukowej i społecznej.