3 sierpnia 2015 r. I P.G.

UKE: coraz więcej ugód

W ostatnich dwóch latach liczba wniosków składanych przez konsumentów do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej utrzymuje mniej więcej stały poziom. W pierwszej połowie 2015 r. wpłynęło ponad 4,2 tys. pism z prośbą o interwencję lub mediację.

Do UKE wpłynęło ponad 1370 wniosków o mediację z dostawcą usług telekomunikacyjnych. Celem postępowania mediacyjnego jest to, aby spór pomiędzy konsumentem, a dostawcą usług telekomunikacyjnych został zakończony polubownie. Prezes UKE pełni rolę pośrednika, którego zadaniem jest pomoc w zawarciu ugody pomiędzy stronami.

W 2014 r. na rzecz konsumentów w sumie odzyskano 1,5 mln zł. Najczęstszym problemem, o którym informują konsumenci jest wprowadzenie w błąd przez przedstawiciela handlowego. Innym jest niedotrzymanie warunków umowy np. przy jej przedłużeniu na kolejny okres. Konsumenci bardzo często mają również zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług np. niższej niż deklarowana w umowie prędkości transmisji danych czy nieusunięcia w terminie awarii. Skargi dotyczą też niemożności skontaktowania się operatorem.

Konsumenci mogą zadzwonić do urzędu i zapytać o radę, o to, jak należy interpretować dany przepis, czy zapis istniejący w regulaminie jest dla nich korzystny cz też nie. Takich porad udzielamy- mówi prezes UKE, Magdalena Gaj. Tak duża liczba wniosków o mediację ze strony prezesa UKE nie świadczy o spadku jakości usług świadczonych przez operatorów, ale o wzroście świadomości konsumentów oraz wiedzy na temat przysługujących im praw.