29 lipca 2015 r. I T.M.

Zacznij tydzień od mediacji

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w porozumieniu z Karpackim Centrum Mediacji informuje, iż od dnia 10 sierpnia 2015 r. w każdy poniedziałek będą prowadzone stałe dyżury mediatorów, w trakcie których wszystkie osoby zainteresowane tą formą polubownego zakończenia sporu będą mogły uzyskać nieodpłatnie fachowe informacje na temat mediacji sądowej i pozasądowej.

Mediatorzy Karpackiego Centrum Mediacji będą prowadzić mediacje ze skierowania Sądu, jak również na wniosek stron postępowania.

Dyżury będą odbywały się w godzinach od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 18.00 w pokoju mediacyjnym nr 025 (na parterze).